2022-05-26 09:50:54

Upis u 1.razred šk.god. 2022./2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol i   („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. ,98/19. i 64/20.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14.), Upravni odjel za obrazovanje, šport i  kulturu

 

OBAVJEŠTAVA RODITELJE O

UPISU DJECE U PRVI RAZRED

OSNOVNE ŠKOLE

„VIKTOR CAR EMIN'', DONJI ANDRIJEVCI

 

u prostorima matične škole, Trg kralja Tomislava 8, Donji Andrijevci

                                  1. lipnja 2022.g. u 11h (srijeda)

 

UVJET:

U  1. razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 01. travnja 2022. godine navršila 6 godina života, kao i djeca kojima je odobren prijevremeni upis, te  koja su  prošle školske godine imala odgodu upisa ili iz drugih razloga nisu upisana u  školu, a školski su obveznici.  

POTREBNI DOKUMENTI:

  1. Osobna iskaznica roditelja (skrbnika)
  2. OIB djeteta
  3. Potvrda liječnika školske medicine

NAPOMENA:

Prema članku 135. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi roditelj je dužan upisati djete, školskog obveznika u osnovnu školu. Roditelj koji postupi suprotno, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom sukladno članku 152. Zakona.

Ukoliko niste u mogućnosti doći u navedeno vrijeme, javite se pedagoginji ili defektologinji osobno u uredu ili na broj telefona 471-102.


Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci