2022-03-18 09:36:11

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN”

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:       112-02/22-01/1

URBROJ:    2178-4-1-22-130

D.Andrijevci,  17. ožujka 2022.

 

 

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) te članka  72.  Statuta Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci,  Mirta Degmečić, prof,  ravnateljica škole donosi

 

 

ODLUKU

o nezasnivanju radnog odnosa

 

 

 

U Osnovnoj školi „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci neće biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu spremač/ica- nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena, za koje je objavljen natječaj dana 16. veljače 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

 

Obrazloženje

 

 

Natječaj za radno mjesto spremač/ica , na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, objavljen je  dana 16. veljače 2022. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci.

 

U tijeku natječajnog postupka, došlo je do promjena - povratak   radnika sa bolovanja, te se donosi odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

 

 

 

 

                                                                                               Ravnateljica škole

                                                                      

                                                                                               _________________

                                                                                               Mirta Degmečić, prof.


Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci