2022-03-04 11:11:13

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 16.veljače 2022.g.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:     112-02 /22-01/2

URBROJ:  2178-4-1-22-110

Donji Andrijevci,  4. ožujka 2022.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD

16. VELJAČE 2022.

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta spremačica, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će biti usmeno testirani  razgovorom.

Povjerenstvo će provesti procjenu i testiranje kandidata u petak, 11. ožujka 2022, godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Trg kralja Tomislava 8, Donji Andrijevci.

 

O točnom terminu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

 

 

                                                                                     Predsjednica Povjerenstva

                                                                                              

                                                                                      ____________________

                                                                                               Darija Đurić


Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci