2022-03-04 11:09:25

Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 16.veljače 2022.g.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-02 /22-01/1

URBROJ: 2178-4-1-22-110

Donji Andrijevci,  4. ožujka  2022.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD

16. VELJAČE 2022.

 

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta učitelja razredne nastave, stručnog suradnika pedagoga i učitelja geografije, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će biti usmeno testirani iz područja procjene odnosno testiranja za odgojno obrazovne radnike.

Povjerenstvo će provesti procjenu i testiranje kandidata:

 

 - za kandidate prijavljene na natječaj za radna mjesta učitelja razredne nastave u četvrtak, 10. ožujka 2022. s početkom u 8,00 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Trg kralja Tomislava 8, Donji Andrijevci.

 - za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga škole u četvrtak, 10. ožujka 2022. s početkom u 9,00 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Trg kralja Tomislava 8, Donji Andrijevci.

- za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto učitelja geografije u četvrtak, 10. ožujka 2022. s početkom u 9,45 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“, Trg kralja Tomislava 8, Donji Andrijevci

 

O točnom terminu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

 

 

                                                                                 Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                             

                                                                                  ____________________

                                                                                             Darija Đurić


Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci