preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci

Login

Natječaji
Obavijest o natječaju za ravnatelja/icu
Josipa Blaževac / datum: 30. 10. 2019. 12:07

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:    112-03/19-01/1

URBROJ: 2178/04-01-19-501

D. Andrijevci,  30. listopada 2019.

 

 

PREDMET: Obavijest o natječaju za ravnatelja/icu


[OPŠIRNIJE]Natječaj - domar/ložač
Josipa Blaževac / datum: 25. 10. 2019. 08:12

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.domar-ložač– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme,  do povratka djelatnika s bolovanja na rad

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata - razredna nastava
Josipa Blaževac / datum: 24. 9. 2019. 12:46

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-01 /19-01/2

URBROJ:  2178/04-01-19-448

D. Andrijevci,  24. rujna 2019.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 11. RUJNA  

2019.GODINE ZA UČITELJA  RAZREDNE NASTAVE

 

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata - GEO i LK
Josipa Blaževac / datum: 24. 9. 2019. 12:44

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-01 /19-01/1

URBROJ:  2178/04-01-19-448

D. Andrijevci,  24. rujna 2019.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 11. RUJNA  

2019.GODINE ZA UČITELJA GEOGRAFIJE I LIKOVNE

KULTURE

 

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata


[OPŠIRNIJE]Natječaj - domar/ložač
Josipa Blaževac / datum: 12. 9. 2019. 12:33

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.domar-ložač– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme,  do povratka djelatnika s bolovanja na rad


[OPŠIRNIJE]Natječaji - razredna nastava, geografija, likovna kultura
Josipa Blaževac / datum: 11. 9. 2019. 11:05

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

  1. učitelj razredne nastave– 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, do povratka djelatnika na rad
  2. učitelj geografije - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati rada tjedno, rad u matičnoj školi
  3. učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno  vrijeme, 20 sati rada tjedno, rad u matičnoj školi, do povratka djelatnika na rad

[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole
Josipa Blaževac / datum: 11. 9. 2019. 11:02

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta  Školski odbor Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci raspisuje:

 

 

                                                            NATJEČAJ

 

        za imenovanje ravnatelja/ice

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole
Josipa Blaževac / datum: 11. 9. 2019. 11:00

Na temelju članka  38, 39. i 40.  Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 118. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 60. Statuta Osnovne škole “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci, Školski odbor na sjednici od 6. rujna 2019.donosi

 

 

                                              

O D L U K  U

o raspisivanju natječaja za imenovanje

ravnatelja/ice škole

 

 

  1. Školski odbor donosi odluku o raspisivanju natječaja za  imenovanje ravnatelja škole. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina.

 

  1. Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, odnosno stručnog suradnika  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

  1. Tekst natječaja objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

 

  1. Ova oduka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                          Predsjednik Školskolskog odbora                           

                                                           _____________________________

                                                                         Tanja Utvić

             

 

Osnovna škola “Viktor Car Emin”

Donji Andrijevci

KLASA:    112-03/19-03/1

URBROJ: 2178/04-01-19-366

D.Andrijevci, 6. rujna 2019.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za kuhara od 6.svibnja 2019.g.
Josipa Blaževac / datum: 17. 5. 2019. 12:30

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-01 /19-01/2

URBROJ:  2178/04-01-19-234

D. Andrijevci,  17. svibnja 2019.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  ZA KUHARA OD 6. SVIBNJA 2019.

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za kuhara,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će se testirati usmeno razgovorom.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u utorak, 21. svibnja 2019. godine u  9,00 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

.

 

                                                                              Predsjednik Povjerenstva

                                                                                              

                                                                             ______________________ 

                                                                                  Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za učitelja likovne kulture od 6.svibnja 2019.g.
Josipa Blaževac / datum: 17. 5. 2019. 12:27

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-01 /19-01/1

URBROJ:  2178/04-01-19-234

D. Andrijevci,  17. svibnja 2019.

 

 

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  ZA UČITELJA LIKOVNE KULTURE OD 6. SVIBNJA 2019.

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja likovne kulture,  Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata, poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će se usmeno testirati iz područja procjene odnosno testiranja za odgojno obrazovne radnike.

Procjena odnosno testiranje obaviti će se u četvrtak, 23. svibnja 2019. godine u  8,30 sati u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu.)

.

 

                                                                                 Predsjednik Povjerenstva

                                                                                              

                                                                                   ______________________ 

                                                                                       Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaji - učitelj/ica likovne kulture i kuhar/ica
Josipa Blaževac / datum: 6. 5. 2019. 13:55

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

  1. učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj/ica, na nedređeno, nepuno radno  vrijeme, 20 sati rada tjedno, rad u matičnoj školi
  2. kuhar – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi

[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima na natječaj od 5.ožujka 2019.g.
Josipa Blaževac / datum: 11. 4. 2019. 13:41

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:    112-01 /19-01/1

URBROJ:  2178/04-01-19-182

D. Andrijevci,  9. travnja 2019.

 

 

KANDIDATIMA NA NATJEČAJ  od 5. ožujka 2019.

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru


[OPŠIRNIJE]Natječaj - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Josipa Blaževac / datum: 5. 3. 2019. 13:38

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 , 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Osnovna škola “Viktor Car Emin” Donji Andrijevci  objavljuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

  1. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno  vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa, rad u PŠ Staro Topolje

    


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju