preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci

Login

Javni poziv
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
JAVNI POZIV vanjskim poslužiteljima usluga obavljanja poslova domara-ložača
Autor: Josipa Blaževac, 23. 12. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:     112-01/19-01/1

URBROJ:  2178/04-01-19-552

D. Andrijevci,  23. prosinca 2019.

 

 

Na temelju točke 4. stavak 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/2016) Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci , dana 18. prosinca 2019. godine objavljuje

 

JAVNI   POZIV

vanjskim poslužiteljima usluga obavljanja poslova domara-ložača   

 

PREDMET: Javni poziv za obavljanje poslova domara-ložača


Ovim pozivom pozivamo Vas da se očitujete na javni poziv za obavljanje

poslova domara-ložača OŠ „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci.

Radno mjesto domara-ložača potrebno je popuniti na puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi i u Područnim školama Staro Topolje, Sredanci i Divoševci, a radno vrijeme je od 06,00-14,00 sati.

Opseg poslova obuhvaća:

 - rukovodi i brine o radu kotlovnice i drugih uređaja grijanja, puštanje u pogon centralnog grijanja i održavanja istog, čišćenje i održavanje radijatora i ostalog postrojenja centralnog grijanja

- obavlja popravke na opremi i imovini škole

- poslovi održavanja objekata škole 

- održavanje zelenih površina u matičnoj i područnim školama, igrališta, čišćenje snijega

- održavanje vodovodnih i električnih  instalacija, rasvjete, utičnica

 - voditi brigu o kontrolnim pregledima, elektroinstalacijama, gromobrani, plino dojavi – održavanje prilaza i ulaza u školu

- poslovi zaštite od požara, briga o vatrogasnim aparatima i redovnom servisu vatrogasnih aparata

- u svakodnevnom radu paziti na racionalno trošenje energenata

-izrada jednostavnih nastavnih pomagala i ostalih predmeta u školi, te popravak istih

- ostali poslovi koji proizlaze iz Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br 40/2014) i Godišnjeg plana i programa rada škole.

 

Uvjeti za rad u kotlovnici propisani su Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15)

Način grijanja- zemni plin matična i područne škole.

U matičnoj školi instaliran je kotao Vitoplex 200, kapacitet 440 kW, plamenik tip W6-40N/1A, a u područnim školama instalirani su Vaillant  bojleri.

Ukupna površina školskog prostora matične i područnih škola je 4784,34 m²

Vanjske površine matične i područnih škola iznose  11423 m².

Molimo da specifikaciju  svih troškova pružanja usluge za puno radno vrijeme (iznos bruto plaće ,trošak prijevoza i sl.) navedete u ponudi.

Ukoliko niste u mogućnosti udovoljiti našem pozivu, molimo da nam odgovorite na naš poziv.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „javni  poziv-ne otvaraj“ do 31. prosinca 2019. godine na adresu škole:

               Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci

                35214 Donji  Andrijevci,Trg kralja Tomislava 8.

 

Ravnateljica škole:

Mirta Degmečić, prof.

 

 





[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju