Pitanje Datum
Upisuješ li svoje podatke u neku tražilica da vidiš koji su podaci o tebi dostupni na internetu? 7. 11. 2014.
Kako bi ocijenio zanimljivost nastavnog sata u kojem su se koristili nastavni digitalni materijali? 12. 11. 2013.
Smatrate li da se zdravo hranite? 15. 9. 2013.
Jeste li zadovoljni svojim uspjehom na kraju školske godine? 17. 6. 2013.
Izražavate li lakše kritiku ili pohvalu? 20. 3. 2013.
Koliko vremena dnevno provodite na računalu? 25. 2. 2013.
Više nema zaključivanja ocjena na polugodištu. Tvoje mišljenje o tome je ... 8. 1. 2013.
Kojom bi ocjenom ocijenili novu web stranicu? 18. 9. 2012.
Zatvori prozor