preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Viktor Car Emin" Donji Andrijevci

Login
E-Dnevnik

Popis udžbenika

E-knjižnica

On-line katalog naše knjižnice

Novinarska skupina

Web stranica naše novinarske skupine.

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 3. 2022.

Ukupno: 69140
Ovaj mjesec: 3937
Ovaj tjedan: 62
Danas: 62
Školska prehrana

Vremenska prognoza

http://www.graphicsgrotto.com/animatedgifs/cartoons/images/agcartoons5.gif

Nauči šah online

Šah uz školu po modelu Garryja Kasparova

Školsko zvono

http://leusd.ohs.schoolfusion.us/modules/groups/homepagefiles/cms/568565/Image/old_school_bell_ringing_hg_clr.gif

"Plastičnim čepovima do skupih lijekova"

Eko kutak

Juhuhu portal

http://www.travel-design.com/foto/onpage/Hrvatska127_Kartaparkoviprir.gif

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_jmVrHUtGq7unO7_HQL25UN6x0FXJQ7DhjV1g4JYqX65-sx-4

Obiteljski kutak

http://hlapic.net/templates/hlapko/img/header_10.png

http://www.sretnodijete.net/themes/default/images/logo.jpg

http://www.sretnodijete.net/ads/adpeeps.php?bfunction=fetchad&uid=100000&cid=93947&aid=213&atype=1&bzone=default&bsize=160x160

http://www.hrabritelefon.hr/pic/184/207/original.jpg

http://www.sigurnijiinternet.hr/wp-content/uploads/2012/07/CSI-finalni-header-1-7.png

http://ss-industrijsko-obrtnicka-sb.skole.hr/upload/ss-industrijsko-obrtnicka-sb/images/static3/1322/Image/european_union.gif

vijesti
Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata
Martina Knežević / datum: 21. 6. 2024. 13:54

U privitku se nalazi poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata na natječaj za domara-ložača.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Knežević / datum: 14. 6. 2024. 13:34
U prilogu se nalazi poziv na sjednicu Školskog odbora.

[OPŠIRNIJE]Natječaji za zasnivanje radnog odnosa
Martina Knežević / datum: 10. 6. 2024. 13:43

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN”

          DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-02/24-01/1

URBROJ: 2178-4-1-01-24-26

Donji Andrijevci,  10. lipnja 2024. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,  64/20, 151/22 i 156/23.),  članka  6. i 7.  Pravilnika o radu Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci te članka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. domar-ložač -1 izvršitelj na neodređeno  puno radno vrijeme, rad u matičnoj  školi i u područnim školama

 

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i uvjete propisane čl.10. Pravilnika o radu

 - završena srednja škola tehničke struke

 - položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (prije

    sklapanja ugovora o radu) 

 

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana objave natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od datuma raspisivanja natječaja.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN b. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16. )

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/

Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Poveznica na internetsku stranicu škole: .  http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr/upload/os-vcemin-donjiandrijevci/images/static3/601/attachment/

PRAVILNIK_O_POSTUPKU_ZAPOSLJAVANJA_TE_PROCJENI_

I_VREDNOVANJU_KANDIDATA_ZA_ZAPOSLJAVANJE.pdf

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja

(10. lipnja 2024.-18. lipnja 2024.)

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: OŠ „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8, 35214 Donji Andrijevci,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr .

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

 

                                                                               Ravnateljica škole

                                                                                    _____________________

                                                                               Mirta Degmečić, prof.

 

 

 


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA SJEDNICU VIJEĆA RODITELJA
Martina Knežević / datum: 10. 6. 2024. 11:23

U prilogu se nalazi poziv za sjednicu Vijeća roditelja.


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA SJEDNICU SKUPA RADNIKA
Martina Knežević / datum: 7. 6. 2024. 19:42

U privitku se nalazi poziv za sjednicu Skupa radnika.

 


[OPŠIRNIJE]POZIV ZA SJEDNICU UČITELJSKOG VIJEĆA
Martina Knežević / datum: 7. 6. 2024. 19:37

U privitku se nalazi poziv za sjednicu Učiteljskog vijeća.


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja- lipanj 2024.g.
Martina Knežević / datum: 5. 6. 2024. 11:24

U prilogu možete pogledati jelovnik za mjesec lipanj 2024.g.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU ŠKOLE
Martina Knežević / datum: 24. 5. 2024. 15:23

U prilogu se nalazi natječaj za ravnatelja/icu škole objavljen 24. svibnja 2024. godine.


[OPŠIRNIJE]Posljednji pozdrav dragom kolegi
Martina Knežević / datum: 23. 5. 2024. 11:17

S tugom vas obaviještavamo da je naš kolega, knjižničar Darko Mihalina, preminuo 21. svibnja 2024. godine nakon teške bolesti. 

U ime svih djelatnika i učenika Osnovne škole ''Viktor Car Emin'' upućujemo iskrenu sućut obitelji i ožalošćenima.

Dragi kolega, hvala ti na svemu, počivaj u miru!


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Martina Knežević / datum: 22. 5. 2024. 10:05

U prilogu se nalazi obavijest o odluci roditelja i odabiru ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika 4.a i 4.b razreda u školskoj 2024./2025. godini.


[OPŠIRNIJE]Osnivačka skupština učeničke zadruge Vijojlice
Martina Knežević / datum: 8. 5. 2024. 09:56

Dana 3. svibnja 2024. u školskoj knjižnici naše škole je održana Osnivačka skupština učeničke zadruge Vijolice na kojoj je izglasan prijedlog članova Zadružnog odbora. Predstavljen je Pravlnik o radu te Plan i program učeničke zadruge koji se donosi početkom svake školske godine počevši od 2023./2024. godine. Na kraju svake školske godine bit će objavljen Ljetopis koji će dokumentirati sve što zadruga radi. Nadalje, nazočni ma je objašnjeno ime Zadruge te tako saznajemo da je Vijojlica cvijet karakterističan za područje Donjih Andrijevaca. Predstavnica roditelja je upoznata u kojem će smjeru ići suradnja roditelja sa zadrugom. Nadalje predstavnice Vijeća učenika su  izrazile svoje pozitivno mišljenje o osnivanju i budućem radu u zadruzi. Također gospodin Načelnik je izrazio svoje oduševljenje, pohvalio trud i volju za osnivanjem učeničke zadruge te je ponudio i obećao pomoć na svim područjima. Učenici i svi djelatnici naše škole se iskreno raduju osnutku prve zadruge u našoj školi! Unaprijed hvala svima na suradnji i pomoći!

Učiteljica Biljana Kasipović


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja- svibanj 2024.g.
Martina Knežević / datum: 6. 5. 2024. 12:43

U prilogu možete pogledati jelovnik za mjesec svibanj 2024.g.

 

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Martina Knežević / datum: 25. 4. 2024. 13:37

JAVNI POZIV BR: 5/2024

VIŠEDNEVNA  IZVANUČIONIČKA NASTAVA -  4.RAZREDI U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI

 

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14 i 81/15) Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, raspisuje

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU 
  VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u priloženom obrascu, u zasebnoj i zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI POZIV-NE OTVARAJ“ i brojem ponude za  gore navedenu izvanučioničku nastavu  na adresu:  Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8,  35214 Donji Andrijevci.

U privitku možete pogledati obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Ponude pristigle nakon roka naznačenog u priloženom obrascu neće se razmatrati.
 

Ravnateljica škole:

Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 1. ožujka 2024.g.
Martina Knežević / datum: 10. 4. 2024. 09:53

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:      112-02/24-01/1

URBROJ:   2178-4-1-01-24-25

Donji Andrijevci,  10. travnja 2024.

 

 

              KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD

1. ožujka 2024.

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata

 

 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci od 1. ožujka 2024. godine na internetskoj stranici škole, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole za prijem

 

      1.  učitelj /ica geografije -1 izvršitelj/ica na određeno  nepuno radno vrijeme- 30

           sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka sa bolovanja

2.  učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno

     vrijeme, 11 sati ukupnog radnog vremena

3.  stručni suradnik/ca defektolog-socijalni pedagog  - 1 izvršitelj/ica na određeno,

     puno radno vrijeme, do povratka sa bolovanja

4.  spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada    

     tjedno, do povratka sa bolovanja

temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, obavljene procjene i testiranja kandidata, a na temelju prijedloga ravnateljice, Školski odbor je 9. travnja 2024. godine dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate

         

 1. MATEO ARAČIĆ, sveučilišni magistar edukacije povijesti i sveučilišni magistar edukacije geografije - za radno mjesto učitelja geografije
 2. IVANA RAVNJAK , magistra edukacije filozofije i magistra edukacije engleskog jezika - za radno mjesto učitelja engleskog jezika
 3. IVA KRIŽIĆ, sveučilišna magistra socijalne pedagogije - za radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga
 4. MIRJANA REČIĆ, osnovna škola  -za radno mjesto spremačice

 

 

 

                                                                                Ravnateljica škole

 

___________________

 

                                                                                                Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja- travanj 2024.g.
Martina Knežević / datum: 8. 4. 2024. 12:02

 U prilogu možete pogledati jelovnik za mjesec travanj 2024. godine.


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata
Martina Knežević / datum: 18. 3. 2024. 13:23

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:     112-02 /24-01/1

URBROJ:  2178-4-1-01-24-22

Donji Andrijevci,  18. ožujka 2024.

 

 

                   KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ

 od 1. ožujka 2024. godine

 

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

 Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ice geografije, učitelja/ice engleskog jezika, stručnog suradnika/ce defektologa-socijalni pedagog i radno mjesto spremača/ice, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će biti

- usmeno testirani iz područja procjene odnosno testiranja za odgojno obrazovne  radnike (za radna mjesta 1.-3)

 - usmeno testiranje razgovorom za radno mjesto spremača/icu .

Povjerenstvo će provesti procjenu odnosno testiranje kandidata u petak, 22. ožujka 2024. godine s početkom u 10,40 sati  u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci.

 

O točnom terminu procjene odnosno testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu), kako bi se mogao utvrditi identitet kandidata.

 

Ukoliko se kandidat ne odazove testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

                                                                              

 

Predsjednica Povjerenstva

                                                                               ____________________

                                                                               Martina Knežević

                                                                                             


[OPŠIRNIJE]Natječaji za zasnivanje radnog odnosa
Martina Knežević / datum: 1. 3. 2024. 13:08

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN”

          DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-02/24-01/1

URBROJ: 2178-4-1-01-24-1

Donji Andrijevci,  1.ožujka 2024. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,  64/20, 151/22 i 156/23.),  članka  6. i 7.  Pravilnika o radu Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci te članka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelj /ica geografije -1 izvršitelj/ica na određeno  nepuno radno vrijeme- 30 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka sa bolovanja

2. učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog radnog vremena

3. stručni suradnik/ca defektolog-socijalni pedagog  - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, do povratka sa bolovanja

4. spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati rada tjedno, do povratka sa bolovanja

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i uvjete propisane čl.4., 6 i 29.točka e Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19 i 75/20) te čl. 10 Pravilnika o radu.

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana objave natječaja

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od datuma raspisivanja natječaja.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/inja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN b. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16. )

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/

Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola

//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti

%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%

20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. Poveznica na internetsku stranicu škole: .  http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr/upload/os-vcemin-donjiandrijevci/images/static3/601/attachment/

PRAVILNIK_O_POSTUPKU_ZAPOSLJAVANJA_TE_PROCJENI_I_

VREDNOVANJU_KANDIDATA_ZA_ZAPOSLJAVANJE.pdf

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja

(1. ožujka.2024.-9. ožujka 2024.)

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: OŠ „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 8, 35214 Donji Andrijevci,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr .

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. Pravilnika.

 

 

                                                                               Ravnateljica škole

                                                                                    _____________________

                                                                               Mirta Degmečić, prof.

 

 


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja- ožujak 2024.g.
Martina Knežević / datum: 1. 3. 2024. 11:30

U prilogu možete pogledati jelovnik za mjesec ožujak 2024.g.


[OPŠIRNIJE]Drugi dio zimskih praznika
Martina Knežević / datum: 15. 2. 2024. 13:36

Dragi roditelji i učenici, drugi dio zimskih praznika za učenike počinje 19. veljače 2024. godine i završava 23. veljače 2024. godine. Nastava počinje u ponedjeljak 26. veljače 2024. godine po redovitom rasporedu.


[OPŠIRNIJE]Obilježavanje Dana crvenih haljina
Martina Knežević / datum: 2. 2. 2024. 13:06

Dana 2. veljače 2024. smo obilježili Dan crvenih haljina kako bi se podigla i proširila svijest o moždanom udaru među ženama ne samo u našoj školi nego i šire. Budući da svake godine srčano-žilne bolesti uzrokuju veliku smrtnost kod žena. Moždani udar je nedovoljno istražen, prepoznat i liječen. Prva je kampanja pokrenuta u Americi 2004. godine, a danas je to međunarodna kampanja posvećena prevenciji, dijagnostici i kontroli kardiovaskularnih bolesti. Simbol kampanje je crvena haljina-haljina kao univerzalna slika žene i crvena kao boja zdravlja. Života i živosti, ali upozorenja. Budući da su većina djelatnika u našim školama žene, podržimo ih!

 Učiteljica Biljana Kasipović


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja- veljača 2024.g.
Martina Knežević / datum: 1. 2. 2024. 17:01

U prilogu možete pogledati jelovnik za mjesec veljaču 2024.g.


[OPŠIRNIJE]Upis u 1.razred - obavijest roditeljima
Josipa Blaževac / datum: 25. 1. 2024. 11:56

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE

O POSTUPKU UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

 

 

Poštovani,

 

Brodsko-posavska županija donijela je odluku da se na razini županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.

 

U prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. upisuju se djeca koja do 01. travnja 2024. godine navršavaju šest godina života i to djeca rođena od 1. travnja 2017.  do 31. ožujka 2018. godine, kao i djeca kojima su prošle školske godine odgođeni upisi u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

 

22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole, sve do 31. ožujka 2024. godine.

 

U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.

 

Napominjemo, prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.

 

Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka 2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred provodit će se od 01. veljače 2024.  do 31. svibnja 2024. godine. Liječnički pregled djeteta obavlja se u ambulantama Službe za školsku medicinu u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 71) i Novoj Gradiški (M. Gupca 40 B) uz predočenje: važeće zdravstvene iskaznice, OIB-a, potvrde obiteljskog liječnika ili pedijatra o zdravstvenom stanju djeteta i eventualnih specijalističkih nalaza, iskaznice o cijepljenju sa točnim datumima prethodnih cijepljenja, zubne putovnice koju izdaje djetetov stomatolog i medicinske dokumentacije ako je dijete u tretmanu, rehabilitaciji ili na konntrolnim pregledima. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi od  31. ožujka do 31. svibnja 2024. godine.

 

S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.

 

Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i laboratorijskih pretraga potrebno je pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.

 

 

 

                                                                           BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

                                                                       Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

 

 

 

 

 

KLASA: 602-02/24-09/01

URBROJ: 2178-05-02/1-24-4

Slavonski Brod, 23. siječnja 2024.


[OPŠIRNIJE]Književni susret s Jadrankom Bitencom
Josipa Blaževac / datum: 9. 1. 2024. 13:05

Dana 9. siječnja 2024. godine u suradnji izdavačke kuće Alfa i naše školske knjižnice nas je posjetio profesor, scenarist, strastveni putnik, član Društva hrvatskih književnika, svestrani umjetnik, gospodin, no prije svega pisac Jadranko Bitenc. Tijekom dva školska sata su učenici naše škole uživali slušajući zanimljivo, bogato i svestrano izlaganje gdje je pokazao iskrene i istinske ljudske vrijednosti. Učenici su na ovaj način imali priliku upoznati pisca i još se jače povezati s njegovim likom i djelom. Svojim dolaskom u našu školu zasigurno je obogatio svakoga, motivirao ponekog učenika na pisanje i poticao na važnost učenja i stjecanja znanja jer kako je rekao „Znanje je sreća“ , a svoje je izlaganje završio vrlo zanimljivom mišlju koja bi trebala biti vodilja svakom učeniku:  „Kako uništiti učitelje svojim znanjem?“. Zahvaljujemo se našem gostu na ugodnom i poučnom druženju te mu želimo još puno uspjeha. Do nekog novog druženja!

 

                                   Biljana Kasipović, prof. hrvatskog jezika i književnosti


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - siječanj 2024.g.
Josipa Blaževac / datum: 8. 1. 2024. 08:24

U prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec siječanj 2024.g


[OPŠIRNIJE]Zimski praznici
Martina Knežević / datum: 22. 12. 2023. 12:01

Dragi roditelji i učenici, 22. prosinca je zadnji nastavni dan u prvom polugodištu. Prvi dio zimskih praznika počinje 27. prosinca 2022. godine i traje do 5. siječnja 2023. godine. Nastava počinje u ponedjeljak 8. siječnja 2024. godine po redovitom rasporedu.

Svima vama želimo sretan i blagoslovljen Božić te puno zdravlja, sreće i uspjeha u novoj 2024. godini. 


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 17. studenog 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 19. 12. 2023. 11:46

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:      112-02 /23-01/1

URBROJ:   2178- 4-1-01-23-36

Donji Andrijevci,  19. prosinca 2023.

 

 

              KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD

17. studenog 2023.

 

 

PREDMET: Obavijest o izboru kandidata

 

 

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci od 17. studenog 2023. godine na internetskoj stranici škole, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole za prijem

 

         1. učitelj/ica razredne nastave -1 izvršitelj/ica , na određeno  puno radno  - 40

             sati ukupnog tjednog radnog vremena, do 30. lipnja 2024. godine    

  

temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, obavljene procjene i testiranja kandidata, a na temelju prijedloga ravnateljice, Školski odbor je 18. prosinca 2023. godine dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedećeg kandidata:

           

 1. IVANA TUFERDŽIĆ, magistra primarnog obrazovanja - za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do 30. lipnja 2024. godine

 

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u tajništvu škole.

 

 

 

                                                                                         Ravnateljica škole

                                                                                        ___________________

 

                                                                                         Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Pozivnica
Josipa Blaževac / datum: 15. 12. 2023. 08:45


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata
Josipa Blaževac / datum: 5. 12. 2023. 12:33

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:     112-02 /23-01/1

URBROJ:  2178-4-1-01-23-34

Donji Andrijevci,  5. prosinca 2023.

 

 

                   KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ  OD 17. STUDENOG 2023.

 

 

 

PREDMET: Poziv na procjenu odnosno testiranje kandidata

 

 

 Nakon uvida u prijave kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ice razredne nastave, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje.

Sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i odluci Povjerenstva, kandidati će biti usmeno testirani iz područja procjene odnosno testiranja za odgojno obrazovne radnike.

Povjerenstvo će provesti procjenu odnosno testiranje kandidata u utorak, 12. prosinca  2023. godine s početkom u 11,35 sati, u prostorijama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci.

 

O točnom terminu procjene odnosno testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu), kako bi se mogao utvrditi identitet kandidata.

 

Ukoliko se kandidat testiranju ne odazove, smatra će se da je od prijave na natječaj odustao.

                                                                                              

                                        Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                   

                                         ____________________

                                            Martina Knežević


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - prosinac 2023.g.
Administrator / datum: 5. 12. 2023. 10:11

U prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec prosinac 2023.g


[OPŠIRNIJE]Natječaj - razredna nastava
Josipa Blaževac / datum: 17. 11. 2023. 13:29

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN”

          DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:    112-02/23-01/1

URBROJ: 2178-4-1-01-23-25

Donji Andrijevci,  17. studenog 2023. 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,  64/20, 151/22.),  članka  6. i 7.  Pravilnika o radu Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci te članka 5., 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik )  Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelj /ica razredne nastave -1 izvršitelj/ica na određeno  puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena  (do 30. lipnja 2024. godine)


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - studeni 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 2. 11. 2023. 08:46

prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec studeni 2023.g


[OPŠIRNIJE]Obavijest - jesenski odmor za učenike
Josipa Blaževac / datum: 27. 10. 2023. 09:27

U ponedjeljak, 30.studenog 2023.g. počinje jesenski odmor za učenike i traje do 1. studenog 2023.g.

U srijedu, 1. studenog, obilježavamo blagdan Svih svetih.

Ponovno se vidimo u školskim klupama u četvrtak, 2. studenog 2023.g.

 

Želimo vam ugodne jesenske praznike!

 

                                                                            Stručna služba škole


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - listopad 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 4. 10. 2023. 11:35

prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec listopad 2023.g

 
 

[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - rujan 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 12. 9. 2023. 12:06

prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec rujan 2023.g


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima - pomoćnici u nastavi
Josipa Blaževac / datum: 1. 9. 2023. 21:05
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“
DONJI ANDRIJEVCI
 
KLASA:      112-02 /23-01/1
URBROJ:   2178- 4-1-01-23-24
Donji Andrijevci , 1. rujna 2023. 
 
 
              KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI POZIV  ZA POMOĆNIKE U NASTAVI.
 
 
PREDMET: Obavijest o izboru kandidata
 
 
Nakon objavljenog javnog poziva Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci od 11. kolovoza 2023. godine na internetskoj stranici škole, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole za prijem pomoćnika u nastavi , na određeno  nepuno radno vrijeme, 25 sati ukupnog radnog vremena,  
temeljem uvida u natječajnu dokumentaciju, obavljene procjene - razgovora sa kandidatima, a na temelju prijedloga ravnateljice, Školski odbor je 1. rujna 2023. godine dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće kandidate:
 
           1  IVONA KOVAČIĆ, SSS
           2. ANA MATIJEVIĆ, VSS
          3. LIDIJA BUZOV, VSS
 
Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u tajništvu škole.
 
 
Ravnateljica škole
 
___________________
  
Mirta Degmečić, prof.

[OPŠIRNIJE]Prvi nastavni dan - obavijest učenicima i roditeljima
Josipa Blaževac / datum: 1. 9. 2023. 12:04

U ponedjeljak, 4. rujna 2023.g., počinje nova nastavna godina.

 

MATIČNA ŠKOLA

Po učenike putnike (5.-8.razred) autobus dolazi u uobičajeno vrijeme: polazi iz Novog Topolja oko 7.10h, zatim odlazi u Staro Topolje, Sredance i Divoševce.

Učenici 5.razreda po dolasku u školu trebaju doći u knjižnicu gdje će saznati imena svojih razrednika te koji će razredni odjel pohađati. Razrednica 5.a razreda bit će Marija Bogetić, a 5.b razreda Ana Laco.

Svi učenici od 2.-8. razreda će sa svojim razrednicima biti u školi od 8.00-9.35h.

Potrebno je ponijeti papuče, bilježnicu, pribor za pisanje te praznu torbu u koju će staviti udžbenike koje će im razrednici podijeliti.

Povratak za učenike putnike je u 9.40 h.

Učenici 1. razreda matične škole dolaze u pratnji roditelja u 9.40 h. Trebaju ponijeti samo prazne školske torbe. Nakon upoznavanja s ravnateljicom,  stručnom službom i razrednicom odlaze kući s roditeljima (roditelji preuzimaju udžbenike). Razrednica 1.a je Evica Đurašinović.

Prvi dan naših prvašića u matičnoj školi bit će medijski popraćen, tematika je sigurno ponašanje u prometu.

Napomena: Prošlogodišnji 2.a razred ove godine se dijeli na 3.a i 3.b. Razrednica 3.a bit će Darija Đurić, a 3.b Nada Županić. U tablici koja je u prilogu ove vijesti možete pogledati koji učenici (inicijali učenika) idu u koji razredni odjel.

PŠ SREDANCI, PŠ DIVOŠEVCI, PŠ STARO TOPOLJE

Svi učenici dolaze po raspored sati i udžbenike u 11.30h. U školi će se zadržati do otprilike 13h.

Potrebno je ponijeti papuče, bilježnicu, pribor za pisanje te praznu torbu u koju će staviti udžbenike koje će im razrednici podijeliti.

Učenike prvih razreda u školu dovode roditelji.

Razrednici u područnim školama su:

PŠ SREDANCI: Ivana Tuferdžić (1./2./3./4.r)

PŠ DIVOŠEVCI: Nevenka Lovrić (1./3.r)

                         Katarina Šen (2./4.r)

PŠ STARO TOPOLJE: Katica Cindrić (1./3.r)

                                     Mirta Cerovski (2./4.r)

S obzirom na početak nove nastavne godine, molimo sve učenike na oprez u prometu.

 

Svim učenicima i njihovim roditeljima želimo uspješnu novu školsku godinu!

 

                                      Ravnateljica, stručna služba, učiteljice i učitelji Škole


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima prijavljenima na javni poziv za pomoćnika u nastavi
Josipa Blaževac / datum: 23. 8. 2023. 11:05

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA  „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

 

KLASA:      112-02 /23-01/1

URBROJ:   2178- 4-1-01-23-23

Donji Andrijevci,  23. kolovoza 2023.

 

 

              KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKA U NASTAVI.

 

 

PREDMET: Obavijest kandidatima

 

 

Kandidati prijavljeni na javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za školsku 2023./2024. godinu, pozivaju se na razgovor , 25. kolovoza 2023. godine.

Razgovor će se obaviti u prostorijama škole u Donjim Andrijevcima, Trg kralja Tomislava 8, prema slijedećem rasporedu

 

     

Red.br.

Kandidat

Vrijeme razgovora

   1.

I.K.

9,00

   2.

A.M.

9,10

   3.

J.Š.

9,20

   4.

A.A.

9,30

   5.

A.J.

9,40

   6.

L.B.

9,50

   7.

M.M.

10,00

   8.

I.G.

10,10

   9.

M.K.

10,20

 10.

 I.V.

10,30

 

           

Kandidati su obvezni imati identifikaciju ispravu.

 

 

                                                                                    Ravnateljica škole

                                                                                ___________________

 

                                                                                 Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]VAŽNO!
Josipa Blaževac / datum: 14. 8. 2023. 10:00

Tijekom olujnog nevremena u srpnju oštećena su krovišta na Područnim školama u Sredancima, Divoševcima i Starom Topolju.

Dok se krovišta ne saniraju molim Vas da se ne zadržavate ispred škola, a pogotovo molim roditelje da djeci zabrane ulazak u školska dvorišta .

Sanaciju će provesti osnivač Škole, Brodsko-posavska županija.

 

Hvala na razumijevanju!

Ravnateljica Škole

Mirta Degmečić

 

[OPŠIRNIJE]Javni poziv - pomoćnici u nastavi
Josipa Blaževac / datum: 11. 8. 2023. 12:26

U sklopu projekta "S osmijehom u školu 6" – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije, a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI." u okviru Europskog socijalnog fonda Plus – programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. – 2027., OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“ DONJI ANDRIJEVCI, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za šk. godinu 2023./2024. 

 

Radno mjesto: Pomoćnik/ica u nastavi

Broj traženih osoba: 

Mjesto rada: Matična škola Donji Andrijevci - 3, PŠ Divoševci - 1

UVJETI: 

 • minimalno završena četverogodišnja srednja škola,

 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisanih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).

Uz pisanu prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:

 • životopis,

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

 • preslika osobne iskaznice

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

OPIS POSLOVA: 

 • pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti,

 • pomoć u kretanju,

 • pomoć pri uzimanju hrane i pića,

 • pomoć u obavljanju higijenskih potreba,

 • pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka,

 • suradnja s roditeljima, učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu.

RADNO VRIJEME: nepuno radno vrijeme (25 sati tjedno)

VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme 

 

S kandidatima za pomoćnika/icu u nastavi, sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme. 

Međusobna prava i obveze te detaljan opis poslova koji će pomoćnik/ica u nastavi obavljati, regulirat će se Ugovorom o radu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 12/17, 98//19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. navedenog zakona.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98//19, 84/21)       https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. (NN br. 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na javni poziv prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na javni poziv prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva.

Kandidati za pomoćnika/icu u nastavi koji posjeduju potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi dužni su je dostaviti uz prijavu. 

Izabrani kandidati koji ne posjeduju potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika biti će prije početka rada educirani kroz pohađanje programa u minimalnom trajanju od 20 sati prema sljedećim minimalnim elementima plana i programa edukacije:

- osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje

- karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća)

- podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći)

- suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima

- prava učenika s teškoćama u razvoju

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni s prikupljanjem, korištenjem i daljnjim obrađivanjem osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Kandidatom prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva obavit će se razgovor sa ravnateljicom škole. O  terminu za razgovor, kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole  http://os-vcemin-donjiandrijevci.skole.hr .

Osnovna škola „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci zadržava pravo poništenja poziva bez obrazloženja.

DOSTAVA PRIJAVA:

Prijave za radna mjesta se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“ DONJI ANDRIJEVCI, Trg kralja Tomislava 8, 35214 DONJI ANDRIJEVCI, s naznakom 

NE OTVARAJ „Prijava za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Rok za podnošenje prijava poštom ili osobno u tajništvo škole: 8 (osam) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (11.8.-19.8.2023.)

 

KLASA:     112-02/23-01/1

URBROJ: 2178-4-1-01-23--11                    Ravnateljica škole

Donji Andrijevci, 11. kolovoza 2023.                Mirta Degmečić, prof.

 

[OPŠIRNIJE]Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala za šk.god 2023./2024.
Josipa Blaževac / datum: 12. 7. 2023. 12:09

Udžbenici

      Udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete nabavljaju se  sredstvima Državnoga proračuna.  Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna  vlasništvo su Škole.  

        Preuzimanje udžbenika obavlja se prvog dana nastave. Učenici svojim potpisom potvrđuju preuzimanje udžbenika i izjave koju nose roditeljima na potpis. 

Udžbenike za učenike prvog razreda osnovne škole preuzimaju roditelji.

Roditelj ili skrbnik učenika potpisuje izjavu da je preuzeo udžbenike te da će ih na kraju nastavne godine, odnosno i prije isteka nastavne godine u slučaju preseljenja učenika u drugu školu, vratiti u uporabnom stanju.

Učenici i roditelji ili skrbnici imaju obvezu i moraju se brinuti o tome da, nakon završetka školske godine, udžbenike namijenjene višegodišnjem korištenju neoštećene vrate školi kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije.

 

Drugi obrazovni materijali

     Što se tiče drugih obrazovnih materijala (likovne mape, radne bilježnice, nastavni listići, zbirke zadataka, radni materijal – tehnička kultura),  njihovu nabavu za šk. god. 2023./2024. financira Općina Donji Andrijevci. Pravo na besplatne druge obrazovne materijale imaju učenici OŠ ''Viktor Car Emin'' Donji Andrijevci upisani u šk. 2023./2024., s prebivalištem na području Općine Donji
Andrijevci.
    Za učenike iz Divoševaca nabavu drugih obrazovnih materijala financira Općina Velika Kopanica.

   Geografski atlasi potrebni za nastavu već postoje u Školi te ih nije
potrebno nabavljati.

U prilogu su popisi udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji će se koristiti u našoj školi u  šk.god 2023./2024.


[OPŠIRNIJE]Odluka o imenovanju Povjerenstva i termin popravnog ispita
Josipa Blaževac / datum: 12. 7. 2023. 08:04

                  Na temelju članka 75. stavak 4,5. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10, 90/11,5/12,16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 111. i 113. Statuta Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci“,  ravnateljica škole i Učiteljsko vijeće na sjednici od 7. srpnja 2023. godine donose

 

 

 

      O  D L U K U

o imenovanju Povjerenstva i  terminu polaganja popravnog ispita u školskoj 2022./2023. godini

 

 

1.   Povjerenstvo za polaganje popravnog ispita iz matematike u školskoj 2022./2023.  

     godini imenuje se u  sastavu

      1.  Marko Stojčević   - razrednik 6.b razreda, predsjednik Povjerenstva

      2.  Ivan Hrenek         - učitelj matematike, ispitivač

      3.  Vesna Midenjak   - učitelj matematike, član Povjerenstva

 

 

2.Popravni ispit iz matematike održat će se

          -   pismeni dio                   -  23. kolovoza 2023. u  9,00 sati

          -   usmeni dio                    -  23. kolovoza 2023. u  10,00 sati          

 

 

3. Ova odluka objavljuje se na stranici škole.

 

 

 

                                                                                 Ravnateljica škole:

 

                                                                               ____________________

                                                                                Mirta Degmečić, prof.

 

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“

DONJI ANDRIJEVCI

ŠIFRA ŠKOLE:   12-331-001

KLASA :       602-01/23-11/1

URBROJ:    2178-4-1-01-23-5

D.Andrijevci, 11. srpnja 2023.

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o odabiru udžbenika
Josipa Blaževac / datum: 5. 7. 2023. 09:16

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „VIKTOR CAR EMIN“

         DONJI ANDRIJEVCI

ŠIFRA: 12-331-001

KLASA:      602-08/23-01/1

URBROJ:   2178-4-1-01-23-4

D.Andrijevci, 30. lipnja 2023.       

 

 

Na temelju članka 56. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN  br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20I 151/22) i članka 10. stavak  3. i 4. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN br. 116/2018), učitelji razredne nastave i stručni aktivi predmetne nastave dana 30. lipnja 2023. godine donose

 

O D L U K U

o odabiru udžbenika i drugih odgojno obrazovnih materijala

 za školsku 2023./2024. godinu

 

 

Članak 1.

Učitelji razredne nastave i stručni aktivi predmetne nastave donose Odluku o odabiru udžbenika Osnovne škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

 

Članak 2.

Odluka sadrži popis odabranih udžbenika iz Kataloga za razrednu i predmetnu nastavu.

Članak 3.

Konačni odabir udžbenika objavljuje se u na mrežnim stranicama škole.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnateljica škole:

___________________

Mirta Degmečić, prof.


[OPŠIRNIJE]Podjela svjedodžbi - obavijest
Josipa Blaževac / datum: 29. 6. 2023. 11:36

Podjela svjedodžbi bit će za sve učenike 4. srpnja 2023.g. 

Učenici područnih škola dolaze po svjedodžbe u svoje područne škole u 9h.

Učenici od 1.-7.r matične škole dolaze po svjedodžbe u 9h u matičnu školu.

Autobus po učenike putnike (5.-7.r) dolazi u 8.15h u Novo Topolje i dalje vozi uobičajenim rasporedom. Povratak je oko 9.30h.

Učenike 8.a i 8.b razreda u školu dovoze roditelji. Podjela svjedodžbi za učenike osmih razreda bit će u 9.30h u knjižnici. 

                                                                                  Stručna služba škole

 

 


[OPŠIRNIJE]DOPUNSKI NASTAVNI RAD - OBAVIJEST
Anđela Dončić / datum: 23. 6. 2023. 12:26

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, za učenika koji na kraju godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji je učenik dužan pohađati.

U našoj školi dopunski nastavni rad održavat će se: 

6. RAZRED

MATEMATIKA

Od ponedjeljka 26. 6. do petka 7. 7. 2023. godine od 9:00-10:30h.

 

7. RAZRED

POVIJEST

Od ponedjeljka 26.6. do petka 7.7.2023. godine od 8:00-9:30h.

HRVATSKI JEZIK

Od ponedjeljka 26.6. do petka 7.7.2023. godine od 9:45-11:15h.

 

8. RAZRED

POVIJEST

Od ponedjeljka 26.6. do ponedjeljka 3.7.2023. godine od 8:00-9:30h.

 

Ravnteljica i stručna služba škole

 


[OPŠIRNIJE]VRAĆANJE UDŽBENIKA
Anđela Dončić / datum: 23. 6. 2023. 12:23

Tijekom sljedećeg tjedna bit će organizirano vraćanje udžbenika u područnim i matičnoj školi.

 Molimo učenike i roditelje da dobro pregledaju udžbenike, uklone omote, slože ih po predmetima te da ih roditelji donesu u školu prema priloženom rasporedu. 

RADNE BILJEŽNICE NE VRAĆATE.

PONEDJELJAK, 26.LIPNJA

PŠ Staro Topolje: 8.00-9.30h 

PŠ Sredanci: 8.00-9.30h

PŠ Divoševci: 8.00-9.30h

Matična škola:

Razredni odjel

Vrijeme

4.a

8.00-9.30h

3.b

9.30-11.00h

6.a

8.00-9.30h

6.b

9.30-11.00h

UTORAK, 27.LIPNJA

Razredni odjel

Vrijeme

2.a

8.00-9.30h

3.a

9.30-11.00h

8.a

8.00-9.30h

7.b

9.30-11.00h

SRIJEDA, 28.LIPNJA

Razredni odjel

Vrijeme

1.a

8.00-9.30h

5.a

8.00-9.30h

7.a

9.30-11.00h

ČETVRTAK, 29.LIPNJA

Razredni odjel

Vrijeme

8.b

9.30-11.00h

5.b

8.00-9.30h

 

NAPOMENA ZA MATIČNU ŠKOLU:

Razredna nastava udžbenike prikuplja u učionici 4.a razreda.

Predmetna nastava udžbenike prikuplja u učionici nasuprot kuhinje (Vjeronauk).


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - lipanj 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 2. 6. 2023. 10:28

prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec lipanj 2023.g


[OPŠIRNIJE]Upis u 1. razred šk.god. 2023./2024.
Josipa Blaževac / datum: 31. 5. 2023. 08:25

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

Temeljem članaka 17.-21. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14.) Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu

OBAVJEŠTAVA RODITELJE O

UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VIKTOR CAR EMIN

DONJI ANDRIJEVCI

UVJET:

- u 1. razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 1. travnja 2023. godine navršila 6 godina života, kao i djeca kojima je rješenjem Brodsko-posavske županije Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu odobren prijevremeni upis

POTREBNI DOKUMENTI:

 1. Osobna iskaznica roditelja (skrbnika)
 2. OIB djeteta
 3. Potvrda liječnika školske medicine (ako prethodno nije predano)

DAN UPISA:

2.6.2023. (petak)

10h – za područne škole Divoševci, Sredanci i Staro Topolje (upis je u matičnoj školi)

11h – matična škola Donji Andrijevci

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 471-102 (pedagoginja ili defektologinja)

NAPOMENA:

Prema članku 135. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi roditelj je dužan upisati djete, školskog obveznika u osnovnu školu. Roditelj koji postupi suprotno, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom sukladno članku 152. Zakona.


[OPŠIRNIJE]Sportski dan učenika razredne nastave
Anđela Dončić / datum: 29. 5. 2023. 09:51

U našoj školi tradicionalno se uoči Dana škole organizira Sportski dan. Školska sportska dvorana bila je poprište natjecanja. U sklopu Sportskog dana učenici od 1. do 4. razreda natjecali su se u tri discipline: trčanje, preskakanje vijače i skakanje s loptom.  Učenici su se natjecali s učenicima istog razreda, dječaci s dječacima, djevojčice s djevojčicama.

Hvala svim našim učenicima na sudjelovanju i na zajedništvu koje su pokazali dok su navijali jedni za druge. Hvala i roditeljima koji su nas došli podržati.

Dan smo proveli u natjecanjima, međusobnom druženju i dobroj zabavi.

 

Učiteljice i učitelj razredne nastave


[OPŠIRNIJE]Pozivnica
Josipa Blaževac / datum: 22. 5. 2023. 12:59


[OPŠIRNIJE]Školska kuhinja - svibanj 2023.g.
Josipa Blaževac / datum: 9. 5. 2023. 08:17

U prilogu možete pogledati školski jelovnik za mjesec svibanj 2023.g.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju